Planerwerkstatt Reden

Die Planerwerkstatt zu Reden ist beendet
Ein grobes Strukturkonzept für das Grubengelände steht


Von ANJA KERNIG/ Quelle: Saarbrücker Zeitung vom 22.06.2002

Als sich der Vorhang der Bürgerhausbühne nach vier Tagen Planerwerkstatt "Bergwerk Reden" am Donnerstagvormittag endlich öffnete, gab er den Blick auf den pfiffigsten und ansprechendsten aller Entwürfe frei. Hier oben hatte sich die Planergruppe B+B aus Amsterdam separiert. Statt wie die anderen an den Tischen unten zu arbeiten (oder außer Haus, wie die Kollegen vom Büro Vista aus Amsterdam), hatten sich die drei jungen Leute (Rietveld Ronald, Rijkenberg Frederica und Pichler Arthur) hinter den Vorhang zurückgezogen. "Statt einem Rahmenplan verfolgt B+B die Idee, etwas organisch entstehen und wachsen zu lassen", erklärt Thomas Sieverts, Mitglied des Bewertungsgremiums, der seine Sympathie für diese "moderne und attraktive" Herangehensweise nicht verhehlt. Initialisierend wollten die jungen Planer 13 Punkte im Gelände mit verschiedenen, vor allem sinnenfälligen Themen besetzen. Darunter "Moon Mirror" (Mond Spiegel) oder "Singing Frogs" (Singende Frösche) - Orte also, wo verschiedene, zum Teil überhöhte Qualitäten der bergbaulich geprägten Natur intensiv erlebt werden können. Das "Gefühl der Einsamkeit" in einem "natürlichen Tempel mitten im Wald" beispielsweise oder die Konfrontation mit Gefahr.

 

Reden Mine

Concept: BB gaat uit van de karakteristieken van de mijnlocatie in Reden. De grootsheid en wijdsheid van de mijn wordt gezien als een verademing in vele bossen van Saarland. Het plan onderstreept de bijzondere karakteristieken van de locatie. Where do you find singing frogs, zout water, tropical vegetation and steaming slopes. Helaas zien vele mensen de kwaliteit dit gebied niet. ACCEPENTUUR van BB is baseerd op een dertiental interventies die de bijzonderheid van de industriecultuur met simpele, maar doeltereffende middelen onderstrepen, zodat de aanwezige bizarre fenomenen voor de normale burger begrijpbaar en interessant worden. De naam ACCEPENTUUR komt voort uit de puntsgewijze ingrepen in het industrie landschap. Het doel van deze strategische ingrepen is bezoekers te trekken die het gebied op een bijzondere manier de industriecultuur kunnen ervaren. Met het geld dat verdient wordt kunnen nieuwe investeringen gedaan worden voor bijvoorbeeld herontwikkeling van de gebouwen. De belangrijkste eis is dat alle nieuwe functies een spel aangaan met de industriele kwaliteit van het gebied en niet autonoom in het gebied gedupd worden.

De voorstellen: De voorstellen maken zoals gezegd met simpele middelen de aanwezige bizarheid van industrie gerelateerde fenomenen bijzonderder. De kracht van het concept schuilt in de flexibelheid. Men kan in de tijd als er geld verdient is nieuwe inetrventies toevoegen. Als een interventie niet doorgaat, kan men een ander toevoegen.

Steaming slope: een rood pad langs de black steming slope underlines de slope in het landschap van afstand en maakt een route door de stoom mogelijk

Chlid Railyard: De rails liggen als bijzondere sporen in het beton. Nieuwe karretjes rijden op de rails en dagen kinderen uit om te spelen.

Black cole Island: Het zoute water water wordt gebruikt om de gevaarlijke kolenberg te isoleren. Specifieke zoutvegetaties gaan groeien en vormen een contrats met de zwater kolen.

Temporaire events: 1 of 2 events per jaar geven naamsbekendheid aan de mijn Reden. Voorbeelden hiervan is een festival op het eiland Terschelling in Holland, dat evenals Reden ver van dichtbevolkte gebieden ligt maar het eiland identeit en naam hebben gegeven en veel mensen aantrekt, ook naast de korte periode van het festival. Ook in Reden kann dit werken. Een ander voorbeeld is een culinair event dat dat in de mijn van Reden gehouden kann worden. Het entreegebouw heeft schitterende ruimtes die zich daarvoor lenen.

 

Projects

Home
2002